Dokumenty: 20

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 20/2010 z 31 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2010. Uchwała Nr 20-1/2010 z 31 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2010 w związku z Uchwałą Nr 20/2010 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 31 grudnia 2010 roku w w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na 2010 rok. 2020-04-29 13:16:01
Uchwała Nr 19/2010 z 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 43/529/2010 Zarządu Powiatu w Oświecimiu z dnia 30 marca 2010 roku w sparawie określenia szczegółowej klasyfikacji przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2010 w związku z uchwałą nr II/32/2010 Rady Powiatu w Oświecimiu z dnia 28 grudnia 2010 roku. 2020-04-29 13:09:51
Uchwała Nr 18/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2010. 2020-04-29 13:07:28
Uchwała Nr 17/2010 z 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na 2010 rok. Uchwała Nr 17-1/2010 z 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2010 w związku z Uchwałą Nr 17/2010 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 grudnia 2010 roku w w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na 2010 rok. 2020-04-29 13:06:33
Uchwała Nr 16/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2010 w związku z uchwałą II/27/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2010 rok nr XLIII/302/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 stycznia 2010 roku oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2010. 2020-04-29 12:58:14
Uchwała Nr 15/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2010. 2020-04-29 12:56:38
Uchwała Nr 14/2010 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie nieodpłatego przekazania używanego sprzętu RTV dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu, ul. Kościelna 6. 2020-04-29 12:55:08
Uchwała Nr 13/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na 2010 rok. Uchwała Nr 13-1/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2010 w związku z Uchwałą Nr 13/2010 z 20 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na 2010 rok. 2020-04-29 12:52:42
Uchwała Nr 12/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2010. 2020-04-29 12:48:04
Uchwała Nr 11/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2010. 2020-04-29 12:46:30
Uchwała Nr 10/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2010. 2020-04-29 12:44:35
Uchwała Nr 9/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2010. Uchwała Nr 9-1/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w planach finansowych jednostkach budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2010 w związku z Uchwałą Nr 9/2010 z 14 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2010. 2020-04-29 12:43:08
Uchwała Nr 8/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia do składnia oświadczeń woli. 2020-04-29 12:39:29
Uchwała Nr 7/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pani Grażynie Kowalskiej pełniącej obowiązki dyrektora Powiatowego Zespołu nr 11 Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach. 2020-04-29 12:38:28
Uchwała Nr 6/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wykupu na rzecz Powiatu Oświęcimskiego działki nr 301/6 położonej w Kętach, w obrębie Kęt-Podlesia, zajętej pod pas drogowy ulicy powiatowej - ulicy Kolbego w Kętach. 2020-04-29 12:36:05
Uchwała Nr 5/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania komputera typu laptop - HP Probook 4520 S w formie upominku dla pana Józefa Kały. 2020-04-29 12:35:39
Uchwała Nr 4/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia rocznej dotacji na jednego ucznia ponadgimnazjalnej szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej oraz na jednego wychowanka internatu niepublicznego. 2020-04-29 12:35:14
Uchwała Nr 3/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powierzenia pani Grażynie Kowalskiej pełnienia obowiązków dyrektora Poowiatowego Zespołu nr 11 Szkoł Ogolnokształcących im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach. 2020-04-29 12:34:47
Uchwała Nr 2/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie odwołania Tomasza Bąka ze stanowiska dyrektora Powiatowego Zespołu nr 11 Szkół im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach. 2020-04-29 12:34:24
Uchwała Nr 1/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2010.Uchwała Nr 1-1/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2010 w związku z Uchwałą Nr 1/2010 z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2010. 2020-04-29 12:33:57

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe