Dokumenty: 224

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 224/252/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 155/849/2018 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Oświęcimskim. 2019-12-06 13:48:15
Uchwała Nr 223/251/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Granicznej w Bobrku, ul. Zacisznej w Gorzowie oraz ulicy Miodowej w Chełmku. 2019-12-06 13:47:55
Uchwała Nr 222/250/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 222-1/250/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 222/250/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-12-02 10:09:12
Uchwała Nr 221/249/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-12-02 10:07:28
Uchwała Nr 220/248/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego. 2019-12-02 10:02:51
Uchwała Nr 219/247/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w celu dokończenia procedury wykonania przyłącza telekomunikacyjnego w technologii światłowodowej w budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Olszewskiego 1. 2019-11-28 09:33:11
Uchwała Nr 218/246/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2019-11-28 09:30:39
Uchwała Nr 217/245/2019 z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 2019-11-28 09:23:09
Uchwała Nr 216/244/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr XIV/128/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r. 2019-11-27 07:35:26
Uchwała Nr 215/243/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zmian w uchwale Nr 41/69/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowej klasyfikacji przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Oświęcimiu na rok 2019. 2019-11-27 07:28:11
Uchwała Nr 214/242/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Powiatu Oświęcimskiego do składania oświadczeń woli. 2019-11-26 14:16:42
Uchwała Nr 213/241/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 213-1/241/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 213/241/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-11-26 13:23:15
Uchwała Nr 212/240/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Oświęcimskiego w 2020 roku. 2019-11-22 08:59:05
Uchwała Nr 211/239/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2019-11-22 08:05:59
Uchwała Nr 210/238/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawarcia i rozliczenia umowy ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Obrony Narodowej, na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących Powiatu, jako organu prowadzącego szkołę realizującą działalność dydaktyczno – wychowawczą w dziedzinie obronności państwa w IV kwartale 2019 r. 2019-11-22 07:57:35
Uchwała Nr 209/237/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. Uchwała Nr 209-1/237/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 209/237/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-11-19 14:33:48
Uchwała Nr 208/236/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019. 2019-11-19 14:27:04
Uchwała Nr 207/235/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach. 2019-11-15 08:05:48
Uchwała Nr 206/234/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji przedmiotu umowy o dofinansowanie Projektu „Zajęcia z nauką – udział uczniów LO nr 1 w Oświęcimiu w Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej – etap IV” oraz rozliczenia dofinansowania przyznanego Powiatowi Oświęcimskiemu w ramach ww. Projektu. 2019-11-15 08:03:10
Uchwała Nr 205/233/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przekazania nieodpłatnie wyposażenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Brzeszczach do Powiatowego Zespołu Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu. 2019-11-15 07:49:51

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe