Dokumenty: 24

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 23/531/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2021 w związku z Uchwałą Nr XXX/261/2021 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2021 rok Nr XXVII/240/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 2020 r. 2021-02-24 12:56:05
Uchwała Nr 22/530/2021 z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2021-02-17 13:08:51
Uchwała Nr 21/529/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu powiatu oświęcimskiego dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. 2021-02-17 13:07:10
Uchwała Nr 20/528/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. 2021-02-17 13:04:40
Uchwała Nr 19/527/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/235/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”. 2021-02-17 13:02:04
Uchwała Nr 18/526/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego do prowadzenia poszczególnych spraw. 2021-02-17 12:43:28
Uchwała Nr 17/525/2021 z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu na zbycie ambulansu sanitarnego. 2021-02-17 12:40:09
Uchwała Nr 16/524/2021 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2021. Uchwała Nr 16–1/524/2021 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2021 w związku z Uchwałą Nr 16/524/2021 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2021. 2021-02-17 12:34:41
Uchwała Nr 15/523/2021 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2021. 2021-02-17 12:31:52
Uchwała Nr 14/522/2021 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 2/510/2021 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego do zaciągania w roku 2021 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2021. 2021-02-17 12:27:57
Uchwała Nr 13/521/2021 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia przez Powiat Oświęcimski pełnomocnictwa w związku z wykonywaną dokumentacją projektowo – kosztorysową dla robót budowlanych dotyczących przebudowy drogi powiatowej nr 1879K ul. Nideckiego w Oświęcimiu. 2021-02-17 12:26:02
Uchwała Nr 12/520/2021 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia przez Powiat Oświęcimski pełnomocnictwa w związku z wykonywaną dokumentacją projektowo – kosztorysową dla robót budowlanych dotyczących przebudowy drogi powiatowej nr 1877K ul. Niwy, ul. Sportowa oraz ul. Ofiar Faszyzmu w Brzezince. 2021-02-17 12:22:52
Uchwała Nr 11/519/2021 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia przez Powiat Oświęcimski pełnomocnictwa w związku z wykonywaną dokumentacją projektowo – kosztorysową dla robót budowlanych dotyczących przebudowy drogi powiatowej nr 1872K ul. Pocztowa w Jawiszowicach. 2021-02-17 12:19:21
Uchwała Nr 10/518/2021 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji do spraw przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 2021-02-10 15:18:54
Uchwała Nr 9/517/2021 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Oświęcimskiego. 2021-02-10 15:17:10
Uchwała Nr 8/516/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do Instrukcji gospodarowania mieniem w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu. 2021-02-10 15:15:47
Uchwała Nr 7/515/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zmiany istniejącej umowy o pracę dla Pani Marii Wilgus zatrudnionej w Powiatowych Zakładach Opiekuńczo–Leczniczych w Grojcu. 2021-02-10 15:12:34
Uchwała Nr 6/514/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Oświęcimskiego na lata 2021 – 2023. 2021-02-10 15:11:35
Uchwała Nr 5/513/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Oświęcimski za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 2021-01-26 15:55:54
Uchwała Nr 4/512/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych. 2021-01-15 13:38:51

1 2

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe