Dokumenty: 134

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XXIV/286/2012 sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2012-12-31 11:21:06
Uchwała Nr XXIV/285/2012. Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2013 rok. 2012-12-28 14:33:27
Uchwała Nr XXIV/284/2012 w sprawie powierzenia zadania własnego polegającego na prowadzeniu przez Gminę Zator Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Grodzisku. 2012-12-28 14:24:43
Uchwała Nr XXIV/283/2012 w sprawie powierzenia zadania własnego polegającego na założeniu i prowadzeniu przez Gminę Zator Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zatorze. 2012-12-28 14:24:26
Uchwała Nr XXIV/282/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/188/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawdowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2012 r., przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu. 2012-12-28 14:24:18
Uchwała Nr XXIV/281/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/240/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na 2013 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2012-12-28 14:24:04
Uchwała Nr XXIV/280/2012 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Oświęcimskiego składającej się z działki nr 2007/15 położonej w Oświęcimiu. 2012-12-28 14:23:52
Uchwała Nr XXIV/279/2012 w sprawie przekazania ograniczonego zarządzania drogą powiatową Nr 1864K - ul. Jagiellończyka w Grojcu. 2012-12-28 14:23:42
Uchwała Nr XXIV/278/2012 w sprawie wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Leczcznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2012-12-28 14:23:33
Uchwała Nr XXIV/277/2012 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2013. 2012-12-28 14:23:20
Uchwała Nr XXIV/276/2012 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. 2012-12-28 14:08:23
Uchwała Nr XXIV/275/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/152/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2012-12-28 14:08:14
Uchwała Nr XXIV/274/2012 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012. 2012-12-28 14:07:58
Uchwała Nr XXIII/273/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa i Porządku Publicznego. 2012-11-27 16:46:11
Uchwała Nr XXIII/272/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji i Promocji Powiatu. 2012-11-27 16:44:19
Uchwała Nr XXIII/271/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia ilości i nazw stałych Komisji Rady Powiatu w Oświęcimiu oraz określenia maksymalnej ilości radnych w komisjach. 2012-11-27 16:41:37
Uchwała Nr XXIII/270/2012 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2013. 2012-11-27 16:39:44
Uchwała Nr XXIII/269/2012 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/113/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. 2012-11-27 16:37:52
Uchwała Nr XXIII/268/2012 w sprawie likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych w Oświęcimiu. 2012-11-27 16:35:15
Uchwała Nr XXIII/267/2012 w sprawie przekazania ograniczonego zarządzania drogą powiatową Nr 1827 ul. 3 Maja w Kętach na odcinku od os. Wyszyńskiego do obwodnicy zachodniej Kęt. 2012-11-27 16:34:55

1 2 3 4 5 6 7

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe