Dokumenty: 1168

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w Kętach obręb Nowe Miasto 2013-04-03 14:40:32
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Bobrku 2013-04-03 14:40:05
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 321/3 w Grojcu 2013-04-03 14:39:29
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Grojcu gmina Oświęcim składającej się z działek nr 312/4, 2230, 311/1, 311/2, 311/3, 311/4, 311/7, 312/1. 2013-04-03 14:39:01
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości 2013-04-03 14:26:35
Ogłoszenie o III rokowaniach na sprzedaż nieruchomości w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego 139 2013-04-03 13:54:04
Ogłoszenia o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położónej w Rajsku 2013-02-15 10:11:14
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Oświęcimiu. 2013-02-15 10:08:18
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania 2013-02-15 10:07:15
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Bobrku 2012-12-27 13:10:50
Treść decyzji z dnia 12.11.2012r znak : SGG.6821.25.2012 2012-12-04 13:23:34
Treść decyzji z dnia 13.11.2012r znak : SGG.6821.25.2012 2012-12-04 13:21:41
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania 2012-11-22 11:00:22
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kętach 2012-11-22 10:57:14
Ogłoszenie o przetaregu na sprzedaż nieruchomości w Oświęcimiu 2012-11-22 10:56:17
Ogłoszenie o drugich rokowaniach na zbycie nieruchomości połozonej w Libiążu 2012-11-22 10:55:52
Ogłoszenie o drugich rokowaniach na nieruchomość położ. w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego 139 2012-11-22 10:55:29
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości 2012-11-22 10:53:17
Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu o nieruchomościach powiatowych przeznaczonych do dzierżawy 2012-11-22 10:52:11
ogłoszenie o przetargu w Rudzach 2012-11-22 10:51:30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe