Dokumenty: 1168

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
ogłoszenie znak: SGG.683.8.3.2018 z dnia 2 lipca 2019 r. o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym 2019-10-15 16:06:38
ogłoszenie znak: SGG.683.8.2.2018 z dnia 2 lipca 2019 r. o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym 2019-10-15 16:08:08
SGG.7228-5-13/09-decyzja ustalająca odszkodowania za udział części w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 2019-08-08 09:05:14
6840.24.2016 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa do zamiany 2019-08-07 13:19:08
Decyzja nr SGG.683.1.3.2019 2020-05-22 13:32:17
Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości w Bielanach SGG.6821.33.2013 2014-03-20 12:15:05
Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości w Nowej Wsi SGG.6821.34.2013 2014-03-20 12:14:47
Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości w Nowej Wsi SGG.6821.35.2013 2014-03-20 12:14:24
Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości w Łękach SGG.6821.29.2013 2014-03-20 12:15:44
Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości w Łękach SGG.6821.30.2013 2014-03-20 12:15:25
Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości 2014-08-21 07:59:54
Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości 2014-11-03 08:55:45
Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości 2014-11-03 08:55:15
Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości 2014-12-05 08:03:45
Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Oświęcimiu 2013-06-04 15:44:57
Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości SGG.6821.72.2018 2019-08-08 10:29:13
Decyzja SGG.6821.82.2017 2019-08-08 09:16:39
Decyzja ustalająca odszkodowanie 2017-08-30 14:30:59
Decyzja w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości 2015-02-27 13:46:33
Decyzja w sprawie zmian w ewidencji gruntów obrębu Przeciszów. 2015-02-11 11:03:05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe