Dokumenty: 119

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XIII/152/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2011-12-30 09:24:44
Uchwała Nr XIII/151/2011. Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok. 2011-12-30 09:24:31
Uchwała Nr XIII/150/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr III/37/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2011-12-30 09:24:02
Uchwała Nr XIII/149/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok Nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011. 2011-12-30 08:58:29
Uchwała Nr XIII/148/2011 w sprawie działań w związku wystąpieniem pokontrolnym w Powiatowych Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu. 2011-12-27 16:58:31
Uchwała Nr XIII/147/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/137/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2011 r., przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu. 2011-12-27 16:52:56
Uchwała Nr XIII/146/2011 w sprawie wstąpienia kandydata Pana Macieja Tomasza Hejnowicza w miejsce radnego Pana Jana Klęczara w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia jego mandatu. 2011-12-27 16:46:46
Uchwała Nr XII/145/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa i Porządku Publicznego. 2011-12-08 11:42:50
Uchwała Nr XII/144/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji i Promocji Powiatu. 2011-12-08 11:38:28
Uchwała Nr XII/143/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr II/13/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. 2011-12-08 11:34:38
Uchwała Nr XII/142/2011 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2012. 2011-12-08 11:32:01
Uchwała Nr XII/141/2011 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Gospodarki odpadami za okres 2009-2010”. 2011-12-08 11:29:54
Uchwała Nr XII/140/2011 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2012. 2011-12-08 11:24:28
Uchwała Nr XII/139/2011 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. 2011-12-08 11:17:58
Uchwała Nr XII/138/2011 zmieniająca uchwałę Nr XXX/303/2006 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. 2011-12-08 11:15:39
Uchwała Nr XII/137/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/103/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 września 2011 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2011 r., przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu. 2011-12-08 11:12:29
Uchwała Nr XII/136/2011 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011. 2011-12-08 11:08:48
Uchwała Nr XII/135/2011 w sprawie zmiany uchwały Nr III/37/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2011-12-08 11:04:48
Uchwała Nr XII/134/2011 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok Nr III/36/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lutego 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011. 2011-12-08 11:01:48
Uchwała Nr XII/132/2011 w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Oświęcimskiego. 2011-12-08 10:58:26

1 2 3 4 5 6

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe