Dokumenty: 33

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr II/8/2010 w sprawie wstąpienia kandydata Pana Andrzeja Skrzypińskiego w miejsce radnego Pana Andrzeja Saternusa w związku ze stwierdzen 2011-10-06 14:35:31
Uchwała Nr I/1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu. 2011-04-27 10:35:01
Uchwała Nr II/33/2010 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. 2011-04-18 12:18:19
Uchwała Nr II/32/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/315/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie określenia rodzaju zad 2011-04-18 12:15:14
Uchwała Nr II/31/2010 w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń Cieszyńskiemu Ośrodkowi Patomorfologii INTRA Sp. z o.o. z siedzibą w Ośw 2011-04-18 12:08:48
Uchwała Nr II/30/2010 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2011. 2011-04-18 12:05:06
Uchwała Nr II/29/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr L/356/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu prac 2011-04-18 12:01:31
Uchwała Nr II/28/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr LI/378/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 października 200 r. w sprawie wykazu wydatków, 2011-04-18 11:55:58
Uchwała Nr II/27/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2010 rok Nr XLIII/302/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 2 2011-04-18 11:48:58
Uchwała Nr II/26/2010 w sprawie zasad wynagradzania Starosty Oświęcimskiego. 2011-04-18 11:34:00
Uchwała Nr II/25/2010 w sprawie stosunku pracy członka Zarządu Powiatu w Oświęcimiu. 2011-04-18 11:31:13
Uchwała Nr II/24/2010 w sprawie stosunku pracy członków Zarządu Powiatu w Oświęcimiu. 2011-04-18 11:28:23
Uchwała Nr II/23/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/173/2000 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 15 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia wyskoś 2011-04-18 11:24:44
Uchwała Nr II/22/2010 w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 2011-04-18 11:19:54
Uchwała Nr II/21/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Prawa i Porządku Publicznego. 2011-04-18 11:16:15
Uchwała Nr II/20/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji i Promocji Powiatu. 2011-04-18 11:12:35
Uchwała Nr II/19/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej. 2011-04-18 11:09:48
Uchwała Nr II/18/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. 2011-04-18 11:06:24
Uchwała Nr II/17/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 2011-04-18 11:02:45
Uchwała Nr II/16/2010 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa i Porządku Publicznego. 2011-04-18 10:59:50

1 2

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe