SZP.272.20.2012 Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Remont drogi nr 1898K relacji Stawy Monowskie - Żaki na odcinku od skrzyżowania z DK 44 do skrzyżowania z ulicą Balony - z dnia 29 maja 2012 r.

Ewa Adamowicz 2012-07-06 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe