SZP.272.15.2012 Organizacja i prowadzenie kursów: zaawansowane metody programowania aplikacji internetowych w środowisku PHP, programowania aplikacji graficznych w programie Photoshop, programowania (automatyka i robotyka) (z dnia 24.04.2012 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Organizacja i prowadzenie kursów: zaawansowane metody programowania aplikacji internetowych w środowisku PHP, programowania aplikacji graficznych w programie Photoshop, programowania (automatyka i robotyka) dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 w Oświęcimiu. Kursy realizowane są w ramach projektu  "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce", w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007 - 2013.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe