SZP.272.12.2012 „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Moje Boisko – Orlik 2012 przy PZ Nr 1 w Oświęcimiu”” (z dnia 14.03.2012r.)

Ewa Adamowicz 2012-04-13 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Moje Boisko – Orlik 2012 przy PZ Nr 1 w Oświęcimiu”” (z dnia 14.03.2012r.)

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe