SZP.272.10.2012 Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Przebudowa ulicy Obozowej" (z dnia 12 marca 2012 r.)

Ewa Adamowicz 2012-04-18 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe