SZP.272.7.2012 Wykonanie koncepcji architektnicznej siedziby Secjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu (z dnia 24 lutego 2012 r.)

Ewa Adamowicz 2012-03-30 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe