SZP.272.5.2012 „Rozbudowa cyfrowych danych dotyczących zasobów drogowych powiatu oświęcimskiego wraz z aktualizacją dedykowanego oprogramowania i wprowadzeniem danych do systemu” (z dnia 14.02.2012r.)

Łukasz Galski 2012-03-19 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Rozbudowa cyfrowych danych dotyczących zasobów drogowych powiatu oświęcimskiego wraz z aktualizacją dedykowanego oprogramowania i wprowadzeniem danych do systemu” (z dnia 14.02.2012r.) UWAGA: WPROWADZONO INFORMACJE O MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ ORAZ OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (z dnia 22.02.2012r.) - szczegóły w załącznikach.

Równoczesnie informujemy, iż termin skladania ofert ulega zmianie (obowiązujący termin: 02.03.2012r. do godziny 10:00).

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe