Kurs nowoczesne tendencje w obsłudze konsumenta

Mateusz Mamet 2012-02-13 drukujStarostwo Powiatowe w Oświęcimiu
ul .Wyspiańskiego 10
32-602 Oświęcim

realizując zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
 Prawo zamówień publicznych

ZAPRASZA
do złożenia propozycji ofertowej na zadanie pn.:
Wyłonienie realizatora „Kursu nowoczesne tendencje w obsłudze konsumenta” w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

szczegóły w załączniku .

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe