SZP.272.6.2012 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania "Remont drogi powiatowej nr 1898K relacji Stawy Monowskie - Żaki" (z dnia 9.02.2012 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe