Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

W dniu 20.08.2019 r. Inwestor  Polska Spółka gazownictwa Sp. z o.o.  z siedzibą w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16 złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie wykonania robót budowlanych polegających na rozbudowie sieci gazowej n/c dz 90 mm PE wraz z budową dwóch przyłączy gazu ziemnego n/c dz 40 mm PE na działkach nr 1010/21, 1013/1, 1026/3 położonych w Oświęcimiu przy ul. Szpitalnej, jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim - miasto, obręb  ewidencyjny Nr 0001 Oświęcim.

W dniu 29.08.2019 r. tutejszy organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez tutejszy organ administracji architektoniczno-budowlanej, do zgłoszenia z dnia 20.08.2019 r. (data prezentaty w tut. organie) dotyczącego:rozbudowy sieci gazowej n/c dz 90 mm PE wraz z budową dwóch przyłączy gazu ziemnego n/c dz 40 mm PE, lokalizacja inwestycji: działki o numerze inwestycyjnym: 1010/21, 1013/1, 1026/3, jednostka ewidencyjna121301_1 Oświęcim - miasto, obręb  ewidencyjny Nr 0001 Oświęcim.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe