SZP.272.1.2012 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali dla jednostki ewidencyjnej Przeciszów (z dnia 02.02.2012 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali  dla jednostki ewidencyjnej Przeciszów.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe