Kurs Magazyniera

Mateusz Mamet 2012-02-01 drukuj

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu ul .Wyspiańskiego 10 32-602 Oświęcim

realizując zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
ZAPRASZA
do złożenia propozycji ofertowej na zadanie pn.:
Wyłonienie realizatora „Kurs magazyniera” w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

szczegóły w załączniku.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe