Tauron Dystrybucja S.A.

W dniu 28.09.2018 r. Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A. złożył do tutejszego organu adminictracji architektoniczno - budowlanej I instancji, zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.4.2018.K dotyczące budowy fragmentu sieci napowietrznej nN w miejscowości Bulowice przy ul. Krakowskiej nr działek: 5218/3, 2454/1, 2453/2, 2451/3, obręb Bulowice, Kęty.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe