Mariola Cichoń

W dniu 03.08.2018 r. Inwestor - Mariola Cichoń, 32-065 Miękinia - złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.38.2018  dotyczące robót budowlanych pn.: Budowa sieci wodociągowej, lokalizacja inwestycji: działka ewidencyjne o numerze - 109, jednostka ewidencyjna 121309_4, Zator, Obręb Nr 0004, Zator.

W dniu 01.10.2018 r. tutejszy organ administracji architektoniczno-budowlanej wydał zaświadczenie o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Pani Marioli Cichoń, zam. 32-065 Miękinia 444 - z dnia 03.08.20.07.2018 r. (data prezentaty w tutejszym organie), uzupełnionego w dniu 14.09.2018 r. oraz 18.09.2018 r. zgodnie z postanowieniem z dnia 20.08.2018 r., znak: WAB.6743.1.38.2018 r., dotyczącego zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na: Budowie sieci wodociągowej; lokalizacja inwestycji: działka nr 109; jednostka ewidencyjna: 121309_4 Zator, obręb 0004 Zator  – zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo budowlane

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe