Marcin Kaliciński

W dniu  21.06.2018r. Inwestor- Pan Marcin Kaliciński, ul. Granitowa 35/5, 43-155 Bieruń -  złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.37.2018  dotyczące robót budowlanych pn.: Przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego – lokalizacja na działce nr 101/35 położonej w Zaborzy przy ul. Grojecka 99 – obręb Nr 0014 Zaborze, jednostka ewidencyjna 121306_2 Oświęcim - obszar wiejski WAB.6743.1.37.2018 z dnia

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe