Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 listopada 2017 r. znak: DOOŚ-OAII.4200.36.2016.JSz.5 w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej”.

Agata Majer 2017-12-05 drukuj

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska działając zgodnie z przepisami szczególnymi zawiadamia, że wniesione odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 czerwca 2016 r., znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.48, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku – Białej” nie mogły być rozpatrzone w ustawowym terminie.

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zawiadamia również o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 15 stycznia 2018 r.

Treść zawiadomienia w załączeniu.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe