Gmina Chełmek

W dniu 30.03.2017 Inwestor: Gmina Chełmek, złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno – budowlanej I instancji, zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.26.2017.

Dotyczące rozbudowy oświetlenia ulicznego /sieci: elektroenergetycznych obejmująca napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV/  zlokalizowanej w Gorzowie przy ul. Sportowej, na  działkach o nr ew. 789/68, 789/69

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe