3/11/U/W/PN/SZP Pozyskanie danych cyfrowych - rozbudowa danych źródłowych o naziemne i podziemne uzbrojenie terenu dla obszaru miasta i gminy Kęt

Ewa Adamowicz 2011-08-22 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Pozyskanie danych cyfrowych - rozbudowa danych źródłowych o naziemne i podziemne uzbrojenie terenu dla obszaru miasta i gminy Kęty (z dnia 17.05.2011r.).

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe