2/11/R/M/PN/SZP Przebudowa drogi powiatowej nr 1897 K (Oświęcim-Głębowice) - etap II - roboty budowlane (z dnia 17.05.2011 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: "Przebudowa drogi powaitowej nr 1897 K (Oświęcim-Głębowice)" - etap II - roboty budowlane.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe