5/11/D/M/PN/SZP Dostawa sprzętu komputerowego i sprzętu multimedialnego (z dnia 17.05.2011 r.)

Ewa Adamowicz 2011-08-22 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawa sprzętu koputerowego i sprzętu multimedialnego

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe