4/11/D/M/PN/SZP Dostawa materiałów eksploatacyjnych i biurowych dla Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu na potrzeby projektu nr WND-POKL.09.02.00-

Łukasz Galski 2011-09-02 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawa materiałów eksploatacyjnych i biurowych dla Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu  na potrzeby projektu nr WND-POKL.09.02.00-12-058/09 PN.: "Kształcenie zawodowe Twoją przyszłością".

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe