SZP.272.47.2013 - "Modernizacja budynku Internatu w Kętach" w tym: "Modernizacja PŚDS w Kętach" (z dnia 02.10.2013 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe