SZP.272.38.2013 - "Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w sezonie 2013/2014" z podziałem na 6 zadań (części) (z dnia 16.09.2013 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

UWAGA:

ZAMIESZCZONO INFORMACJE O MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ  (z dnia 11.10.2013r.) - szczegóły w załącznikach (dotyczy Formularzy ofertowych).

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe