SZP.272.36.2013 UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W OŚWIĘCIMIU ORAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe