SZP.272.35.2013 - Kurs spawania metodą TIG - 141 ( z dnia 13.08.2013 r.)

Łukasz Galski 2013-09-04 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczoengo. 

Realizacja w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce", w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007 - 2013.

UWAGA!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Oferty muszą być złożone w siedzibie zamawiającego w Oświęcimiu przy ul. St. Wyspiańskiego 10, Dziennik Podawczy - pok. 12 (parter), w terminie do dnia 22 sierpnia 2013 r., do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastapi w siedzibie zamawiającego przy ul. St. Wyspiańskiego 10, w Oświęcimiu w pokoju nr 230 na II piętrz, w dniu 22 sierpnia 2013 r, o godz. 12:30.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe