SZP.272.30.2013 - Remont ulicy Dąbrowskiego w Oświęcimiu (z dnia 18.07.2013 r.)

Ewa Adamowicz 2013-08-16 drukuj

Postępowanie o udzelenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe