SZP.272.24.2013 - Wykonanie operatów szacunkowych (z dnia 21.06.2013 r.)

Ewa Adamowicz 2013-07-17 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe