SZP.272.12.2013 „Remont drogi powiatowej nr 1897K (dz.2023/8) ul. Oświęcimska w miejscowości Głębowice w km 15+860 – 17+291 wraz z remontem przepustu w km 16+163" ( z dnia 29 kwietnia 2013 r.)

Ewa Adamowicz 2013-06-03 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowdzone jest w trybie przetargu niograniczonego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe