SZP.272.10.2013 - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego (z dnia 29.04.2013 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

UWAGA

Udostępniono dokumenty, o których mowa w Pytaniu nr 7 - Treści zapytań oraz wyjaśnień do SIWZ - 1, z dnia 13 maja 2013 r., tj.

1.  Zaświadczenie o niezaleganiu w opłaceniu składek.

2.  Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe