DPS Bobrek: Przetarg na sprzedaż samochodu Ford Transit

Mariusz Sajak 2013-04-26 drukuj

   Ogłoszenie

o przetargu na sprzedaż samochodu Ford Transit

 

Dom Pomocy Społecznej

32-661 Bobrek, ul. Księżnej Ogińskiej 2

Tel. 33/846-44-04, 846-13-49

 

ogłasza przetarg na sprzedaż zbędnego niżej wymienionego składnika majątku ruchomego, tj. samochodu:

 

Marka                             Ford

Model                             Transit

Rok produkcji                 1996

Rodzaj nadwozia           mikrobus 9-cio osobowy (8+1)

Kolor                               biały

Stan                                 używany - niesprawny

Przebieg                          462 120

Pojemność silnika           2,5

Rodzaj paliwa                 olej napędowy

Wyposażenie                   standard

Uwagi: Samochód niesprawny - niezbędna naprawa (wymiana) mostu tylnego. Widoczna korozja elementów karoserii.

Cena wywoławcza:  1250 PLN

 

Oferty pisemne zawierające:

  • Imię i nazwisko oraz adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
  • Oferowaną cenę
  • Oraz podpis oferenta

Należy składać w zamkniętej kopercie z napisem : Oferta- przetarg na sprzedaż samochodu Ford Transit” w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Bobrku, ul. Księżnej Ogińskiej 2, do dnia 14.05.2013r. do godziny 15.00

Samochód można oglądać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Bobrku od poniedziałku do piątku w godz . 7.00 – 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym : 33/846-44-04 lub 33/846-13-49 (osoba do kontaktu: Agata Bartula)

Nabywcą pojazdu zostanie osoba, która złoży najkorzystniejszą (najwyższą) cenowo ofertę.

W przypadku zaoferowania przez osoby zainteresowane tej samej ceny dla pojazdu zastrzegamy prawo do przeprowadzenia dodatkowej licytacji.

 

Bobrek, dnia 26 kwietnia 2013r.

 

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe