SZP.272.9.2013 Usługa ubezpieczenia pojazdów Powiatu Oświęcimskiego - Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe