DPS Bobrek: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa mięsa wołowego i wieprzowiny dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

Mariusz Sajak 2013-04-03 drukuj

                                                                             Bobrek, dnia 03.04.2013 r.

Znak: DPS.252.2 .1.2013

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

W przetargu nieograniczonym pn. Dostawa mięsa wołowego i wieprzowiny dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku
Numer ogłoszenia w BZP: 108104 - 2013; data zamieszczenia: 19.03.2013

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 oraz art. 93 ust. 3 Dom Pomocy Społecznej w Bobrku informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

W postępowaniu złożono 3 oferty. Żaden z wykonawców nie został wykluczony i żadna z ofert nie została odrzucona.

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez firmę „KRAK – MIĘS” Jarosław Naruszewicz, 31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 2A. Cena wybranej oferty wynosi: 34 977,15 zł. Wybrana oferta otrzymała największą ilość punktów w jedynym kryterium wyboru, jakim była cena.

 

Punktacja przyznawana ofertom:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium ceny

1.

„KRAK – MIĘS” Jarosław Naruszewicz, 31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 2A

100

2.

Zakłady Mięsne WADOWICE Sp. z o.o., 34-100 Wadowice,

ul. Podstawie 30

93,82

3.

Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. Oddz. w Warszawie CM MAKTON, 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 25

95,49

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 tj. krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe