SZP.272.2.2013 "Zakup i dostawa tablicy multimedialnej (zestaw)" (z dnia 07.02.2013 r.)

Łukasz Galski 2013-03-15 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Realizacja w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki  w latach 2007 – 2013


UWAGA: w dniu 12.02.2013r. zamieszczono informacje:
TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SIWZ,
INFORMACJE O MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ,
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.
Szczegóły w załącznikach.

Równoczesnie informujemy, iż termin skladania ofert ulega zmianie (obowiązujący termin: 19.02.2013r. do godziny 10:00).

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe