DPS Bobrek: Usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Mariusz Sajak 2013-01-02 drukuj

 Bobrek, dnia 02.01.2013 r.

Znak: DPS.250.2.2012

 

INFORACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W przetargu nieograniczonym pn. Usługi pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku
Numer ogłoszenia w BZP: 516502 - 2012; data zamieszczenia: 18.12.2012

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 oraz art. 93 ust. 3 Dom Pomocy Społecznej w Bobrku informuje:

 

W przetargu zostały złożone 4 oferty.

 

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania został wykluczony jeden z Wykonawców – Firma Usługowa „Eko-Jagr” Sp. z o.o., 43-225 Wola, Ul. Kopalniana 10. Wykonawca nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu. Mimo wezwania do uzupełnienia dokumentów, Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów - atestu lub pozytywnej opinii Inspektora Sanitarnego w zakresie wykonywanych usług tj. prania i transportu bielizny.

 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp odrzucono jedną ofertę, złożoną przez Firmę Usługową „Eko-Jagr” Sp. z o.o., 43-225 Wola, Ul. Kopalniana 10, jako ofertę złożoną przez wykonawcę wykluczonego z postępowania.

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Konsorcjum firm: „WIK”  Spółka z o.o. SKA, 41-807 Zabrze, ul. Pyskowicka 24 oraz Pralnia Mechaniczna Andrzej Szmyt, 44-100 Gliwice, ul. Pszczyńska 89a. Cena brutto oferty 142 450,00 zł. Wykonawca nie został wykluczony, oferta nie została odrzucona i otrzymała najwyższą ilość punktów w jedynym kryterium wyboru ofert, jakim była cena.

 

Punktacja przyznana ofertom:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów

w kryterium wyboru ofert

1.

Pralnictwo Szpitalne i Komunalne, 34-100 Wadowice, ul. Trybunalska 12

 

75,51

2.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PROFIL A” Sp. z o.o., 31-201 Kraków, ul. Siemaszki 17 B

 

64,01

4.

Konsorcjum firm: „WIK”  Spółka z o.o. SKA, 41-807 Zabrze, ul. Pyskowicka 24 oraz Pralnia Mechaniczna Andrzej Szmyt, 44-100 Gliwice, ul. Pszczyńska 89a

 

100

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp umowa może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe