SZP.272.27.2012 Kurs obsługi programu AutoCAD (z dnia 02.08.2012 r.)

Łukasz Galski 2012-09-05 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publiczego w trybie przetaru nieograniczonego pn.: "Kurs obsługi programu AutoCAD".  Realizowany w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki  w latach 2007 – 2013

 

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe