SZP.272.24.2012 „Moje Boisko - Orlik 2012 przy PZ Nr 1 w Oświęcimiu” (z dnia 25.07.2012 r.)

Łukasz Galski 2012-09-10 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie zadania inwestycyjnego p.n. ,,Moje Boisko - Orlik 2012 przy PZ Nr 1 w Oświęcimiu” w ramach Programu ,,Moje Boisko - Orlik 2012” w formie „zaprojektuj i wybuduj” (projekt – wykonawstwo) obejmujące przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych”

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe