Uchwała Nr XXV/230/2020 w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Tomasz Karcz 2020-11-25

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr XXV/230/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.