Informacja za 2011 r.

Anna Drabek 2012-05-31 drukuj

W załączeniu umieszczono informację za 2011 r., o której mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.)

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe