Zapytanie ofertowe

Anna Rzeźnik 2020-11-24

Szanowni Państwo, w związku z obowiązkiem przystąpienia jednostek sektora finansów publicznych do Pracowniczych Planów Kapitałowych od dnia 1 stycznia 2021 (ustawa z dnia 4 października 2018 r. Pracownicze Plany Kapitałowe - t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342), Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zaprasza instytucje finansowe wpisane do ewidencji Państwowego Funduszu Rozwoju do złożenia oferty.