DPS Bobrek: Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem środków ochrony indywidualnej dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

Mariusz Sajak 2020-10-21 drukuj

W dniu 21 października 2020 r. rozstrzygnięto postępowanie "Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem środków ochrony indywidualnej dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku",w ramach grantu "Bezpieczny DPS w Bobrku" w projekcie "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom", finansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i dokonano wyboru najkorzystniejsz ej oferty. Protokół z postępowania w załączniku.

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania "Dostawa wraz z transportem i rozładunkiem środków ochrony indywidualnej dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku",w ramach grantu "Bezpieczny DPS w Bobrku" w projekcie "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom", finansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe