PSG Sp. z o.o.

W dniu 08.10.2020 r. inwestor PSG Sp. z o.o. złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie o symoblu WAB.6743.1.63.2020.K dotyczące rozbudowy sieci gazowej śr./c. dn 63 wraz z budową przyłącza gazu dn 25 do budynku mieszkalnego w m. Bulowice, ul. Świerkowa na działkach nr 2213/3, 5203/ 2253/19, 2253/20.

W dniu 30.10.2020 r. upłynął termin o którym mowa w art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. Tutejszy organ administracji architektoniczno - budowlanej I instanacji nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 08.10.2020 r. o symbolu WAB.6743.1.63.2020.K dotyczącego rozbudowy sieci gazowej śr./c. dn 63 wraz z budową przyłącza gazu dn 25 do budynku mieszkalnego w m. Bulowice, ul. Świerkowa na działkach nr 2213/3, 5203, 2253/19, 2253/20.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe