PSG Sp. z o.o.

W dniu 08.10.2020 r. inwestor PSG Sp. z o.o. złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instnacji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.62.2020.K dotyczące rozbudowy sieci śr./c. dn. 110 wraz z budową przyłącza gazu dn 25 do budynku mieszkalnego w m. Bielany, ul. Plebańska na działkach nr 888, 886/3, 886/1, 886/2.

W dniu 30.10.2020 r. upłynął termin o którym mowa w art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. Tutejszy organ administracji architektoniczno - budowlanej I instancji nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 08.10.2020 r. o symbolu WAB.6743.1.62.2020.K dotyczącero rozbudowy sieci śr./c. dn 110 wraz z budową przyłącza gazu dn 25 do budynku mieszkalnego w m. Bielany, ul. Plebańska na działkach nr 888, 886/3, 886/1, 886/2.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe