PSG Sp. z o.o.

Krzysztof Ługowski 2020-10-28

W dniu 06.10.2020 r. inwestor PSG Sp. z o.o. złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instanacji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.60.2020.K dotyczące rozbudowy sieci gazowej śr./c. dn 90 wraz z budową przyłącza gazu dn. 25 do budynku mieszkalnego w m. Łęki, ul. Dębowa na działkach nr 24, 22, 10/9, 21/3.

W dniu 28.10.2020 r. upłynął termin o którym mowa w art. 30 ust. 5 aa ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. Tutejszy ogran administracji architektoniczno - budowlanej I instanacji nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 06.10.2020 r. o symbolu WAB.6743.1.60.2020.K dotyczącego rozbudowy sieci gazowej śr./c. dn. 90 wraz z budową przyłącza gazu dn. 25 do budynku mieszkalnego w m. Łęki, ul. Dębora na działkach nr 24,22,10/9, 21/3.