PSG Sp. z o.o.

W dniu 29.09.2020 r. inwestro PSG Sp. z o.o. złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.56.2020.K dotyczące rozbudowy sieci gazowej śr./c. dn 63 wraz z budową przyłącza gazu dn 25 do budynku usługowo - handlowego w m. Bulowice, ul. Różana, na działkach nr 3857/12, 3857/10, 3857/4.

 

W dniu 21.10.2020 r. upłynął termin o którym mowa w art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. Tutejszy organ administracji architektoniczno - budowlanej I instanacji nie wniósł sprzeciwu  do zgłoszenia z dnia 29.09.2020 r. o symbolu WAB.6743.1.56.2020.K dotyczącego rozbudowy sieci gazowej śr./c. dn 63 wraz z budową przyłącza gazu dn 25 do budynku usługowo - handlowego w m. Bulowice, ul. Różana, na działkach nr 3857/12, 3857/10, 3857/4.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe